Gyakran Ismételt Kérdések

Tartalmazza-e a baleseti adót a kalkulátorunk által számolt díj?
Nem, nem tartalmazza, mert a kalkulátorunk biztosítási díjat számol, az adó beszedésére a törvény a biztosítót kötelezi.
Mi történik a biztosítónak megfizetett adóval?
Amennyiben Ön a baleseti adót és biztosítási díjat a biztosítónak megfizette, abban az esetben nincs további tennivalója az adóval kapcsolatban, a többi a biztosító dolga (adó befizetése és bevallása.)
Mi történik, ha a GFB szerződő nem fizetné meg a baleseti adót?
Ha a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizet, akkor ezt a törvény szerint - a baleseti adó megfizetésének elsődlegessége miatt - úgy kell tekinteni, hogy részben vagy egészben a megállapított adót fizette meg. Ebben az esetben a szerződése a baleseti adó elsődlegessége miatt díjhiányossá válik és ha a tartozást felszólítás ellenére sem fizetné meg a biztosítónak, akkor az évforduló előtt megszűnik díjnemfizetéssel.
Mi a baleseti adó alapja?
Az adó alapja az éves GFB díj, de a - a "normál" biztosítási díjnál jóval magasabb - fedezetlenségi díj után is meg kell fizetni az adót.
Hogyan kell megfizetni a baleseti adót?
Az adó beszedésére a törvény a biztosítót kötelezte, a GFB szerződő pedig köteles az adó biztosító részére történő megfizetésére. A biztosítónak az adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie a GFB szerződőtől.
Kinek kell fizetni a baleseti adót?
A baleseti adó alanya minden GFB szerződő személy vagy szervezet.
Mi az a baleseti adó?

Ez egy 2012-tõl újonnan bevezetett adó (30%, de maximum naponta 83 Ft / gépjármû), amit az egészségügy forrásainak bõvítése érdekében szavazott meg a törvényhozás (2011. évi CIII. törvény (Neta tv.)

Miért kötelező?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján a biztosító a gépjármű üzemeltetése során az általunk másoknak okozott károkat téríti meg. A biztosítás a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja: a károsult követelése attól függetlenül megtérül, hogy a balesetet okozó gépjármű üzembentartója képes-e vagy hajlandó-e a kártérítést megfizetni; ugyanakkor a biztosítás védi a károkozót is, hiszen a biztosítási díj ellenében a biztosító átvállalja tőle az okozott kár teljes vagy részleges megtérítését.

Milyen esetekben fizet a biztosító helyett a MABISZ Kártalanítási Számla?

A Kártalanítási Számla kezelője, a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (ESZE, 2013. december 31-ig Gépjármű Kárrendezési Iroda – MABISZ GKI) áll helyt olyan káresemények esetében, amelyekben a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást művelő biztosítók egyike sem kötelezhető - fedezet hiányában - a kár megtérítésére. A károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője akkor is megtéríti, ha a biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzembentartó gépjárműve Magyarország területén okozott kárt, továbbá, ha a kárt forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont gépjárművel okozták. A biztosítással nem rendelkező üzembentartótól a Kártalanítási Számla a kártérítés teljes összegét és költségeinek megtérítését követelheti. Az ismeretlen gépjárművel Magyarország területén okozott személyi sérüléses kár esetén (a kártalanítási kötelezettség nem terjed ki az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban, az elektromos és a hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban, valamint a reklámhordozó eszközökben okozott károkra). Nem tagállam harmadik országbeli károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője kizárólag akkor téríti meg, ha a károsult országában magyar állampolgár részére a baleset időpontjában hasonló esetben kártalanítás jár. Ha a Kártalanítási Számla kezelője és a biztosító között, illetőleg az érintett biztosítók között vitás az, hogy ki köteles a vétlen károsult kárát megtéríteni, a kártérítés összegét a Kártalanítási Számla kezelője megelőlegezi, és utólag a károkozó biztosítójával elszámol. Figyelem! A károsult - a kár bekövetkeztétől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni az ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a Kártalanítási Számla kezelőjének. Ha a károsult a bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Kártalanítási Számla kezelőjének fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Hogyan kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni, ha gépjárművásárláshoz finanszírozót vettem igénybe?

A biztosításkötési folyamat nem tér el a finanszírozott és a nem finanszírozott gépjárművek esetében.

Mi a kártörténeti igazolás?

A kártörténeti igazolás, az ügyfél által okozott károkat, valamint az előző szerződés adatait igazolja az új biztosító részére. Tehát, gépjármű biztosítás esetén, a korábbi biztosító kártörténeti igazolásban informálja az új biztosítót az ügyfele által okozott károkról, valamint a korábbi szerződés tartamáról. A kártörténeti igazolás alapul szolgál a Bonus Malus rendszerbe való besoroláshoz. A kártörténeti igazolást az új biztosító szerzi be a Kártörténeti Nyilvántartásból. Az ügyfél szerződéskötéskor köteles megadni – a rendszám és az előző biztosító neve mellett – az előző biztosítási kötvényszámát, valamint a Kártörténeti ügyfél azonosítóját is. A Kártörténeti ügyfélazonosítót a Kártörténeti Nyilvántartó Rendszer hozza létre és minden ügyfél esetén egyedi, az azonosítót a biztosítók az index értesítő és törlés értesítő leveleken kötelesek közölni az ügyféllel. Ha az adatok megadása során az ügyfél tévesen, pontatlanul adja meg az adatokat – pl. elírja a kötvényszámot –, akkor az új biztosító levélben kéri tőle az adatok pontosítását. Amennyiben az autós ezt nem teszi meg a szerződés kezdetét követő 60. napig, az új biztosító A0 kategóriába sorolja. Ha az autós szándékosan helytelen adatokat közöl, akkor az új biztosító köteles a legrosszabb, malus 4 kategóriába sorolni.

Mi a teendő, ha gépjárművel külföldre utazom?

Külföldi útja során kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása érvényességét Zöldkártyájával tudja igazolni, ezért azt az utazás előtt célszerű kiváltania. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, valamint Svájcban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a gépjárművön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezőben lévő "H" ország jel tanúsítja, de ettől független utazáskor ajánlott a Zöldkártya kiváltása: Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Máltára, Montenegróba, Nagy-Britanniába és Észak-Írországba, valamint Szerbiába. Minden esetben kötelező kiváltani a Zöldkártyát az alább felsorolt országokba gépjárművel történő utazáskor: Albánia, Belorusz, Irán, Izrael, Marokkó, Moldávia, Oroszország, Törökország, Tunézia, Ukrajna. Zöldkártyát igényelhet közvetlen a biztosítójától, a CLB weboldalán található ügyfélkapu online ügyfélszolgálattól, e-mailben és telefonon is. A zöldkártya kiállításának feltétele a díjjal rendezett élő kötelező biztosítás.

Mire kell figyelni a kötelező felelősségbiztosítás online megkötésénél új autó esetén?

Ha a biztosítási szerződést a forgalomba helyezés előtt kötik meg, akkor a rendszám megadása nélkül lehet megkötni a szerződést. Ebben az esetben az alvázszám azonosítja majd a gépjárművet. Fontos, hogy a rendszámot mielőbb pótolni kell, amelyet elegendő üzenetben elküldeni részünkre a szerződés azonosító adataival együtt!

Ha új belépő vagyok, akkor honnan kapok A0-s bonus fokozatról igazolást?

Ha a szerződéskötéskor megtette a nyilatkozatot miszerint új belépő, nincsen szükség kártörténeti igazolás bemutatására!

Hol érvényes a kötelező biztosítás? Mi a felelősségbiztosítás területi hatálya?

Sokan nem tudják ugyan, de a hazánkban megkötött biztosítás egész Európára érvényes, a volt Szovjetunió néhány utódállamát leszámítva.

Milyen gépjárműre kell felelősségbiztosítást kötni?

Minden gépjárműre, melyet a KRESZ annak minősít (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, quad, utánfutó, lakókocsi, motorkerékpár utánfutó, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, busz, trolibusz, munkagép), továbbá a pótkocsikra, félpótkocsikra és a forgalmi rendszámmal ellátott lassú járművekre.

Mi a teendőm, ha nem fizettem be kötelező biztosításom díját, és megszűnt a kötelezőm?

Amennyiben a biztosítási szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg, úgy az adott biztosítási időszakban Ön köteles ugyanahhoz a biztosítóhoz visszakötni kötelezőjét, ahol az díjnemfizetéssel megszűnt. Azon időszakra, amíg nem rendelkezett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, a biztosító úgynevezett fedezetlenségi díjat számol majd fel.

Mikortól kell fizetnem a gépjármű kötelező gépjármű felelősség-biztosítás díját?

A rendszeres - havi, negyedéves, féléves, stb. - díjat mindig előre kell fizetni, így az első biztosítási díjat a biztosítási szerződés létrejöttekor, a továbbiakat pedig, a díjfizetéssel fedezett időszak első napjáig kell megfizetni. A biztosítási díj megfizetésére az autóvásárlást követő nap 0. órájától már az új tulajdonos köteles. Ezért új gépjármű esetén a forgalomba helyezéséhez, használt autó vásárlásánál a gépjármű átírásához az új tulajdonosnak (üzembentartónak) már rendelkeznie kell a nevére szóló kötelező gépjármű felelősség-biztosítással, de legalábbis fedezetigazolással.

Mi a teendő káresemény esetén?

Ha személyi sérülés is történt, akkor minden esetben értesíteni kell a rendőrséget. Amennyiben a károkozó külföldi állampolgár szintén ajánlatos rendőrt hívni, valamint minden olyan esetben, ahol a felelősség megállapítása nem teljesen egyértelmű. Minden esetben, a másik féllel közösen ki kell tölteni az Európai Baleseti Bejelentőt. Ha nincs kéznél ilyen nyomtatvány, akkor egy üres lap is megteszi, melyen mindkét fél személyes adatait, a baleset körülményeinek részletes leírását (rajz) ill. a gépjárművek adatait kell rögzíteni. Fontos, hogy ha vannak az esetnek tanúi, az ő adataikat is írjuk fel. A vétlen félnek, a károkozó biztosítójánál kell kérni a kárfelmérést. Ha károkozó külföldi, akkor a MABISZ bármelyik tagbiztosítójánál be lehet jelenteni a kárt. Hasznos ilyen esetben feljegyezni a külföldi károkozó felelősségbiztosítójának nevét és a zöldkártyájának számát. A károsult a káreseményt annak bekövetkeztétől számított 30 napon belül, a biztosított (károkozó) 5 munkanapon belül köteles bejelenteni a biztosítónak.

Hogyan tudok biztosítót váltani?

Gépjármű vásárlásakor, illetve évfordulóra történő biztosítóváltás esetén mindenképpen tanácsoljuk, hogy számolja ki, melyik biztosító milyen díjjal kínál szerződést Önnek! A biztosítási szerződést évfordulóra - az évfordulót megelőzően legalább 30 nappal - írásban lehet csak felmondania. Fontos, hogy a felmondani kívánt szerződés azonosítható legyen, ezért a felmondásnak tartalmaznia kell a nevét, születési dátumát, lakcímét, a gépjármű forgalmi rendszámát, gyártmányát, biztosítási szerződés számát. Jogszerű felmondás esetén az aktuális felelősségbiztosító a biztosítási évforduló napjáig áll kockázatban, ezért az új biztosítás megkötésére is eddig a napig van lehetősége. Ha nem jogszerűen történt az előző biztosítás felmondása, akkor az új biztosítás akkor sem tekinthető érvényesnek, ha az díjjal rendezett.

Oldalak