Gyakran Ismételt Kérdések

Tartalmazza-e a baleseti adót a kalkulátorunk által számolt díj?
Nem, nem tartalmazza, mert a kalkulátorunk biztosítási díjat számol, az adó beszedésére a törvény a biztosítót kötelezi.
Mi történik a biztosítónak megfizetett adóval?
Amennyiben Ön a baleseti adót és biztosítási díjat a biztosítónak megfizette, abban az esetben nincs további tennivalója az adóval kapcsolatban, a többi a biztosító dolga (adó befizetése és bevallása.)
Mi történik, ha a GFB szerződő nem fizetné meg a baleseti adót?
Ha a biztosítási díj és a megállapított adó együttes összegénél kevesebbet fizet, akkor ezt a törvény szerint - a baleseti adó megfizetésének elsődlegessége miatt - úgy kell tekinteni, hogy részben vagy egészben a megállapított adót fizette meg. Ebben az esetben a szerződése a baleseti adó elsődlegessége miatt díjhiányossá válik és ha a tartozást felszólítás ellenére sem fizetné meg a biztosítónak, akkor az évforduló előtt megszűnik díjnemfizetéssel.
Mi a baleseti adó alapja?
Az adó alapja az éves GFB díj, de a - a "normál" biztosítási díjnál jóval magasabb - fedezetlenségi díj után is meg kell fizetni az adót.
Hogyan kell megfizetni a baleseti adót?
Az adó beszedésére a törvény a biztosítót kötelezte, a GFB szerződő pedig köteles az adó biztosító részére történő megfizetésére. A biztosítónak az adót az esedékes biztosítási díjjal, díjrészlettel együtt kell beszednie a GFB szerződőtől.
Kinek kell fizetni a baleseti adót?
A baleseti adó alanya minden GFB szerződő személy vagy szervezet.
Mi az a baleseti adó?

Ez egy 2012-tõl újonnan bevezetett adó (30%, de maximum naponta 83 Ft / gépjármû), amit az egészségügy forrásainak bõvítése érdekében szavazott meg a törvényhozás (2011. évi CIII. törvény (Neta tv.)

Milyen esetekben fizet a biztosító helyett a MABISZ Kártalanítási Számla?

A Kártalanítási Számla kezelője, a MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (ESZE, 2013. december 31-ig Gépjármű Kárrendezési Iroda – MABISZ GKI) áll helyt olyan káresemények esetében, amelyekben a kötelező gépjármű felelősségbiztosítást művelő biztosítók egyike sem kötelezhető - fedezet hiányában - a kár megtérítésére. A károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője akkor is megtéríti, ha a biztosítási szerződéssel nem rendelkező üzembentartó gépjárműve Magyarország területén okozott kárt, továbbá, ha a kárt forgalomba nem helyezett vagy a forgalomból kivont gépjárművel okozták. A biztosítással nem rendelkező üzembentartótól a Kártalanítási Számla a kártérítés teljes összegét és költségeinek megtérítését követelheti. Az ismeretlen gépjárművel Magyarország területén okozott személyi sérüléses kár esetén (a kártalanítási kötelezettség nem terjed ki az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékát képező közlekedési műtárgyakban, az elektromos és a hírközlési berendezésekben és egyéb közművekben, ezek tartozékaiban, valamint a reklámhordozó eszközökben okozott károkra). Nem tagállam harmadik országbeli károsult kárát a Kártalanítási Számla kezelője kizárólag akkor téríti meg, ha a károsult országában magyar állampolgár részére a baleset időpontjában hasonló esetben kártalanítás jár. Ha a Kártalanítási Számla kezelője és a biztosító között, illetőleg az érintett biztosítók között vitás az, hogy ki köteles a vétlen károsult kárát megtéríteni, a kártérítés összegét a Kártalanítási Számla kezelője megelőlegezi, és utólag a károkozó biztosítójával elszámol. Figyelem! A károsult - a kár bekövetkeztétől számított - 30 napon belül köteles bejelenteni az ismeretlen gépjármű által okozott káreseményt a Kártalanítási Számla kezelőjének. Ha a károsult a bejelentési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak, a Kártalanítási Számla kezelőjének fizetési kötelezettsége nem áll fenn.

Miért kötelező?

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapján a biztosító a gépjármű üzemeltetése során az általunk másoknak okozott károkat téríti meg. A biztosítás a károsult és a károkozó érdekeit egyaránt szolgálja: a károsult követelése attól függetlenül megtérül, hogy a balesetet okozó gépjármű üzembentartója képes-e vagy hajlandó-e a kártérítést megfizetni; ugyanakkor a biztosítás védi a károkozót is, hiszen a biztosítási díj ellenében a biztosító átvállalja tőle az okozott kár teljes vagy részleges megtérítését.

Hogyan kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötni, ha gépjárművásárláshoz finanszírozót vettem igénybe?

A biztosításkötési folyamat nem tér el a finanszírozott és a nem finanszírozott gépjárművek esetében.

Mi a kártörténeti igazolás?

A kártörténeti igazolás, az ügyfél által okozott károkat, valamint az előző szerződés adatait igazolja az új biztosító részére. Tehát, gépjármű biztosítás esetén, a korábbi biztosító kártörténeti igazolásban informálja az új biztosítót az ügyfele által okozott károkról, valamint a korábbi szerződés tartamáról. A kártörténeti igazolás alapul szolgál a Bonus Malus rendszerbe való besoroláshoz. A kártörténeti igazolást az új biztosító szerzi be a Kártörténeti Nyilvántartásból. Az ügyfél szerződéskötéskor köteles megadni – a rendszám és az előző biztosító neve mellett – az előző biztosítási kötvényszámát, valamint a Kártörténeti ügyfél azonosítóját is. A Kártörténeti ügyfélazonosítót a Kártörténeti Nyilvántartó Rendszer hozza létre és minden ügyfél esetén egyedi, az azonosítót a biztosítók az index értesítő és törlés értesítő leveleken kötelesek közölni az ügyféllel. Ha az adatok megadása során az ügyfél tévesen, pontatlanul adja meg az adatokat – pl. elírja a kötvényszámot –, akkor az új biztosító levélben kéri tőle az adatok pontosítását. Amennyiben az autós ezt nem teszi meg a szerződés kezdetét követő 60. napig, az új biztosító A0 kategóriába sorolja. Ha az autós szándékosan helytelen adatokat közöl, akkor az új biztosító köteles a legrosszabb, malus 4 kategóriába sorolni.

Mi a teendő, ha gépjárművel külföldre utazom?

Külföldi útja során kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása érvényességét Zöldkártyájával tudja igazolni, ezért azt az utazás előtt célszerű kiváltania. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban, valamint Svájcban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a gépjárművön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezőben lévő "H" ország jel tanúsítja, de ettől független utazáskor ajánlott a Zöldkártya kiváltása: Bosznia-Hercegovinába, Macedóniába, Máltára, Montenegróba, Nagy-Britanniába és Észak-Írországba, valamint Szerbiába. Minden esetben kötelező kiváltani a Zöldkártyát az alább felsorolt országokba gépjárművel történő utazáskor: Albánia, Belorusz, Irán, Izrael, Marokkó, Moldávia, Oroszország, Törökország, Tunézia, Ukrajna. Zöldkártyát igényelhet közvetlen a biztosítójától, a CLB weboldalán található ügyfélkapu online ügyfélszolgálattól, e-mailben és telefonon is. A zöldkártya kiállításának feltétele a díjjal rendezett élő kötelező biztosítás.

Mire kell figyelni a kötelező felelősségbiztosítás online megkötésénél új autó esetén?

Ha a biztosítási szerződést a forgalomba helyezés előtt kötik meg, akkor a rendszám megadása nélkül lehet megkötni a szerződést. Ebben az esetben az alvázszám azonosítja majd a gépjárművet. Fontos, hogy a rendszámot mielőbb pótolni kell, amelyet elegendő üzenetben elküldeni részünkre a szerződés azonosító adataival együtt!

Ha új belépő vagyok, akkor honnan kapok A0-s bonus fokozatról igazolást?

Ha a szerződéskötéskor megtette a nyilatkozatot miszerint új belépő, nincsen szükség kártörténeti igazolás bemutatására!

Hogyan tudok biztosítót váltani?

Gépjármű vásárlásakor, illetve évfordulóra történő biztosítóváltás esetén mindenképpen tanácsoljuk, hogy számolja ki, melyik biztosító milyen díjjal kínál szerződést Önnek! A biztosítási szerződést évfordulóra - az évfordulót megelőzően legalább 30 nappal - írásban lehet csak felmondania. Fontos, hogy a felmondani kívánt szerződés azonosítható legyen, ezért a felmondásnak tartalmaznia kell a nevét, születési dátumát, lakcímét, a gépjármű forgalmi rendszámát, gyártmányát, biztosítási szerződés számát. Jogszerű felmondás esetén az aktuális felelősségbiztosító a biztosítási évforduló napjáig áll kockázatban, ezért az új biztosítás megkötésére is eddig a napig van lehetősége. Ha nem jogszerűen történt az előző biztosítás felmondása, akkor az új biztosítás akkor sem tekinthető érvényesnek, ha az díjjal rendezett.

A kötelező gépjármű felelősség-biztosítás váltási időszak mettől meddig tart?

Évente egyszer van lehetőség arra, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést átvigyük másik biztosítóhoz. A biztosítók bármikor, elvileg naponta is hirdethetnek új tarifákat, ezek azonban csak 60 nappal később lépnek életbe. Biztosítót váltani az évforduló előtt legfeljebb 60, de legalább 30 nappal lehet. A 30 napos határidő csak a régi szerződés felmondására vonatkozik, az új szerződést az évfordulóig lehet és kell megkötni, azonban érdemes honlapunkon a felmondást és a váltást egy időben intézni.

Hol érvényes a kötelező biztosítás? Mi a felelősségbiztosítás területi hatálya?

Sokan nem tudják ugyan, de a hazánkban megkötött biztosítás egész Európára érvényes, a volt Szovjetunió néhány utódállamát leszámítva.

Milyen gépjárműre kell felelősségbiztosítást kötni?

Minden gépjárműre, melyet a KRESZ annak minősít (személygépjármű, tehergépjármű, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, quad, utánfutó, lakókocsi, motorkerékpár utánfutó, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, busz, trolibusz, munkagép), továbbá a pótkocsikra, félpótkocsikra és a forgalmi rendszámmal ellátott lassú járművekre.

Mi a teendőm, ha nem fizettem be kötelező biztosításom díját, és megszűnt a kötelezőm?

Amennyiben a biztosítási szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg, úgy az adott biztosítási időszakban Ön köteles ugyanahhoz a biztosítóhoz visszakötni kötelezőjét, ahol az díjnemfizetéssel megszűnt. Azon időszakra, amíg nem rendelkezett kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással, a biztosító úgynevezett fedezetlenségi díjat számol majd fel.

Mikortól kell fizetnem a gépjármű kötelező gépjármű felelősség-biztosítás díját?

A rendszeres - havi, negyedéves, féléves, stb. - díjat mindig előre kell fizetni, így az első biztosítási díjat a biztosítási szerződés létrejöttekor, a továbbiakat pedig, a díjfizetéssel fedezett időszak első napjáig kell megfizetni. A biztosítási díj megfizetésére az autóvásárlást követő nap 0. órájától már az új tulajdonos köteles. Ezért új gépjármű esetén a forgalomba helyezéséhez, használt autó vásárlásánál a gépjármű átírásához az új tulajdonosnak (üzembentartónak) már rendelkeznie kell a nevére szóló kötelező gépjármű felelősség-biztosítással, de legalábbis fedezetigazolással.

Oldalak