kötelező általános tájékoztató                     

Általános tájékoztató a Kötelező biztosításról

MNB tájékoztató a gépjármű biztosításról

Közúti balesetet bárki szenvedhet. Számtalan helyen érhet minket szerencsétlenség, akár útközben is. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást minden gépjármű üzembentartónak fizetnie kell, azonban nem mindegy, mekkora ez a díj.
Védje Ön is utastársait, saját magát és autóját – gondoljon a kötelező biztosításra és a cascóra is!
Milyen kérdésekben segít ez a tájékoztató Önnek?

  • Hogyan választhatom ki a számomra legmegfelelőbb kötelező biztosítást?
  • Mire kell figyelnem, ha már van kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésem?
  • Mit tegyek, ha megszűnt a biztosítónál a szerződésem?
  • Változhat a biztosításom díja?
  • Mi a bonus-malus rendszer és hogyan működik a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításoknál?
  • 7+1 kérdés-válasz a cascóról

MNB tájékoztató itt >>

A kötelező biztosítás szolgáltatása

Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartója - a külön jogszabály alapján mentesített gépjárművek kivételével - köteles a gépjármű üzemeltetése során okozott károk fedezetére felelősségbiztosítási szerződést kötni, és a szerződést folyamatos díjfizetéssel hatályban tartani. A kötelező felelősségbiztosítás célja az, hogy a gépjárművel okozott károk - a károkozó fizetőképességétől függetlenül - megtérüljenek. A biztosítás megkötése nemcsak az üzembentartó, hanem a biztosító számára is kötelező, a saját díjszabásának megfelelő ajánlat tekintetében. Kivétel ez alól, ha a Biztosító az aktuális biztosítási időszakot megelőzően az üzembentartó biztosítási szerződését évfordulóra felmondta, vagy a biztosított szerződése díjnemfizetés miatt szűnt meg.     

Egy biztosítási esemény vonatkozásában a károsultak számától függetlenül a biztosító dologi károk esetén káreseményenként egymillió-kettőszázhúszezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig, személyi sérülés miatti károk esetén káreseményenként hatmillió-hetvenezer eurónak megfelelő forintösszeg-határig köteles helytállni, amely összegek magukban foglalják a káresemény kapcsán bármilyen jogcímen érvényesíthető követeléseket, az igényérvényesítés költségeit (beleértve a jogi képviseleti költségeket is), valamint a teljesítés időpontjáig eltelt időszakra járó kamatokat. Ahol a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás törvény euróban meghatározott összegről rendelkezik, azon a tárgyév január 1-jétől december 31-ig tartó időszakára (a továbbiakban: alkalmazási időszak) vonatkozó, forintban meghatározott összegét kell érteni: az adott alkalmazási időszakra vonatkozó forintban meghatározott összeget az alkalmazási időszakot megelőző naptári év első tíz hónapjára és az euró forintra való átszámítására vonatkozó - Magyar Nemzeti Bank által közzétett - hivatalos napi árfolyamok átlagának alkalmazásával, a következő milliós forintértékre felkerekítve kell kiszámítani.   

Vissza a lap tetejéreKötelező biztosítás kalkulátor >>

A kötelező biztosítás szerződésre kötelezettek

A 2009. évi LXII. törvény értelmében szerződéskötésre kötelezett: a forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartó, illetve a gépjármű tulajdonosa. Amennyiben nincs üzembentartói bejegyzés, akkor a mindenkori tulajdonosnak kell a kötelező biztosítást megkötni. Amennyiben egy adott gépjármű esetében a tulajdonos és az üzembentartó személye nem azonos, akkor a KGFB-t csak az üzembentartó kötheti meg. Amennyiben év közben üzembentartó bejegyzésére kerül sor, akkor az üzembentartói bejegyzéssel a tulajdonos által kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás megszűnik, és az üzembentartónak kell arról gondoskodnia. Nem lehet szerződő a gépjármű bérlője, használója még abban az esetben sem, ha a bérleti, haszonbérleti, használati, stb. szerződésben azt határozták meg, hogy a felelősségbiztosítási szerződés kötésének kötelezettsége a bérlőt, használót terheli. A bérlet, haszonbérlet vagy kölcsönszerződés ugyanis nem eredményez az üzembentartó személyében bekövetkező változást. Ennek megfelelően a hivatkozott bérleti, használati szerződések olyan jellegű kikötései, amelyek a biztosításkötési kötelezettséget meghatározzák, a biztosítóval szemben nem hatályosak.

Vissza a lap tetejéreKötelező biztosítás kalkulátor >>

A kötelező biztosítás szerződéskötés feltételei

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés megkötése érdekében ajánlattal kell fordulni a biztosítóhoz. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási ajánlatot a biztosító kizárólag a törvényben meghatározott kivételes esetekben utasíthatja el. A törvény megkülönböztet a rendszerbe új belépőt, ill. már szerződéssel rendelkező üzembentartót. Minden új KGFB szerződés megkötésénél nyilatkoznia kell az üzembentartónak, hogy a rendszerbe új belépő-e, illetve rendelkezik/rendelkezett-e azonos gépjármű-kategóriába tartozó (személygépjármű, segédmotoros kerékpár, quad, vontató, busz, trolibusz, tehergépjármű, vontató, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, munkagép, pótkocsi, félpótkocsi, utánfutó) KGFB szerződéssel. Ha a biztosítási szerződés a biztosítási időszak tartama alatt díjnemfizetés miatt szűnik meg, az üzembentartó az adott biztosítási időszak hátralévő részére fedezetet nyújtó szerződést annál a biztosítónál köteles megkötni, ahol a biztosítási szerződése díjnemfizetéssel szűnt meg. Az üzembentartó új ajánlatát kizárólag az a biztosító jogosult és köteles elfogadni, ahol a szerződés az adott biztosítási évben díjnemfizetéssel szűnt meg. A szerződés hatálya alatt további felelősségbiztosítási szerződés ugyanarra a biztosítási időszakra érvényesen nem köthető.

Vissza a lap tetejéreKötelező biztosítás kalkulátor >>

A kötelező biztosítás területi hatálya

Az Európai Gazdasági Térség és Svájc területe, valamint a nemzetközi zöldkártya rendszer azon országai, ahol a magyar Nemzeti Iroda megállapodást kötött az adott nemzeti irodával. A nemzetközi megállapodásban résztvevők listáját a MABISZ teszi közzé.

Vissza a lap tetejéreKötelező biztosítás kalkulátor >>

Bonus-Malus rendszer

A bonus-malus rendszer csak arra a gépjármű-üzembentartóra (természetes- vagy jogi személy) vonatkozik, aki a gépjárművére határozatlan időre szóló szerződést kötött. A rendszer a személyautókon túl a buszokra, tehergépjárművekre, vontatókra, mezőgazdasági vontatókra és motorkerékpárokra is kiterjed. A gépjármű-üzembentartókat ún. bonus-malus osztályba kell sorolni, és az abban elért fokozatuk alapján kerül sor a biztosítási díj megállapítására. Bonus: díjkedvezmény, amellyel a biztosító az ügyfél tartós kármentességét honorálja. Ahhoz, hogy a szerződés bonus-malus osztályba sorolása a következő biztosítási időszakban egy osztályt emelkedjen, a szerződésnek a megfigyelési időszakban legalább 9 hónapig (270 napig) hatályosnak és kármentesnek kell lennie. Malus: pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele - a biztosítási időszakon belül - igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, kárt okoz. A malus a következő biztosítási időszak díját növeli.

Vissza a lap tetejéreKötelező biztosítás kalkulátor >>

Kötelező biztosítás szerződéskötés időtartama

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás alapesetben határozatlan tartamú.

Vissza a lap tetejéreKötelező biztosítás kalkulátor >>

KGFB Flotta

Gazdálkodó szervezetekkel, illetve vállalkozókkal abban az esetben köthető keretszerződés (flotta), ha a biztosítani kívánt gépjárműveik száma legalább 5 db. A szerződés kötésének feltétele, hogy a keret-megállapodásban biztosított gépjárműveknél egyazon (jogi) személy legyen a forgalmi engedélybe üzembentartóként bejegyezve.

Vissza a lap tetejéreKötelező biztosítás kalkulátor >>